SIR Safe sectoren

Toezichthouder Druk-/Vacuüm (TDV)

Technische professionals leren in de online training Toezichthouder Druk/vacuüm hoe ze de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder vakbekwaam uitvoeren, volgens de industriële richtlijnen en SIR erkend.

Het niveau van uw technisch personeel opkrikken? Via onze online training ‘Toezichthouder Druk/Vacuüm’ leren wij ze de verschillende taken als toezichthouder vakbekwaam uit te voeren, uiteraard volgens de industriële richtlijnen.

Deelnemers leren alles over het voorbereiden en uitvoeren van druk-/vacuümwerkzaamheden. Dit doen wij op basis van onze kennis van de techniek en de risico’s binnen het vakgebied. Zo helpen wij uw professionals op niveau te brengen (of te houden).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die de belangrijke taak hebben (of krijgen) toezicht te houden op de veilige voorbereiding en uitvoering van druk-/vacuümwerkzaamheden.

Deelnemers zijn in hun functie (mede)verantwoordelijk voor taken die betrekking hebben tot het toezicht houden op druk-/vacuümwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:

Het opstellen van werkvergunningen;

Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen);

Het opstellen van calamiteitenplannen;

Het opstellen van risicoinventarisaties en evaluaties (RIE);

Het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA);

Het opstellen van andere typen risico assessments (HAZOP).


Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig VCA-certificaat (VCA-basis of VCA-VOL).

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining en een theorie-examen op de locatie van een erkende SIR-opleidingsinstantie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

Het principe van druk-/vacuüm;

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De risico’s;

De werking en technische eisen van druk-/vacuümwagens, zuig-/graafmachines en toebehoren;

Keuringen en inspecties

De persoonlijke beschermingsmiddelen;

De controles voorafgaand, tijdens en na de uitvoering;

Toezicht houden door actief te observeren;

Verschillende werkomstandigheden;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden;

Handelen in geval van calamiteiten.

Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij/zij klaar voor het theorie-examen. Deze vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer het SIR-certificaat Toezichthouder druk-/vacuüm (TDV). Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.


Start nu direct
Home
Catalogus
Pricing
Contact
Login