Start nu met online toolboxen

Bekijk nu onze online SIR trainingen
Best Practices

Stel kleine stukjes waardevolle informatie beschikbaar op het moment dat de organisatie of het project het écht nodig heeft. De online toolboxen zijn eenvoudig in te plannen en toe te kennen aan deelnemers van jouw organisatie of andere betrokkenen.

Wil je graag met onze online toolboxen aan de slag? Dan komen we graag met je in contact. Alle toolbox-onderwerpen kunnen zijn ook bedrijfsspecifiek leverbaar.

Catalogus Aanbod

De onderstaande toolbox-onderwerpen leveren wij als losse of gecombineerde online toolboxen. Het kan natuurlijk ook een onderdeel van de poort- en projectinstructie zijn als dit relevant is voor de werkomgeving en werkzaamheden. De toolbox-onderwerpen sluiten aan bij de onderwerpen uit het Arboportaal.

Algemene gevaren en risico's

Roken, alcohol, drugs en medicijnen

Werktijden

(Bijna-) ongeval

Rol van leidinggevende (bij incidenten en noodgevallen)

Wet- en regelgeving

Gedragcode

Rolstijgers

Werken in besloten ruimtes

Gevaarlijke stoffen

Risicobeperkende maatregelen op de werkplek

Werken in de winter

Graafwerkzaamheden

Schaarhoogwerkers

Werken langs de weg

Haakse slijper

Sloopwerkzaamheden

Werken met aangedreven handgereedschap

Incidenten en noodgevallen

Stofvrij werken

Werken met aanhanger

Inrichting van de werkplek

Stoten, snijden en knellen

Werken met elektriciteit

Jouw verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden van de brandwacht

Werken met gevaarlijke stoffen

Laatste Minuut Risico Analyse

Taken en verantwoordelijkheden van inlener en uitzendbureau

Werken met handgereedschap

Lassen, snijden en branden

Tillen

Werken met het gevaar van straling

Ladders

Toezicht houden op werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

Werken met hijswerktuigen

Lichamelijke overbelasting

Trillingen

Werken met risico's op brand en explosies

Orde en netheid

Tunnelbekisting

Werken op hoogte

Overleg en voorlichting

Valbeveiliging

Werkkleding

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheid en gezondheid (V&G)

Zagen, frezen en boren

Putten en sleuven

Vorkheftrucks en palletwagens

En nog veel meer.....

Ontdek hoe Deftiq jouw organisatie optimaal kan voorbereiden op de praktijk

Kom in contact