SIR Safe sectoren

Toezichthouder Hogedruk (THD)

Technische professionals leren in de online training Toezichthouder Hogedruk hoe ze de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder vakbekwaam uitvoeren, volgens de industriële richtlijnen.

Uw technische professionals leren aan de hand van onze training ‘Toezichthouder Hogedruk’ hoe zij de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder vakbekwaam uitvoeren.

Volgens de industriële richtlijnen, die wij in onze training tot op de puntjes uiteenzetten, tillen wij deelnemers uit uw bedrijf naar een hoger technisch niveau.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die de belangrijke taak hebben (of krijgen) toezicht te houden op de veilige voorbereiding en uitvoering van hogedruk werkzaamheden.

Deelnemers zijn in hun functie (mede)verantwoordelijk voor toezichthoudende taken:

Het opstellen van werkvergunningen;

Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen);

Het opstellen van calamiteitenplannen;

Het opstellen van risicoinventarisaties en evaluaties (RIE);

Het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA);

Het opstellen van andere typen risico assessments (HAZOP).

Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig VCA-certificaat (VCA-basis of VCA-VOL).

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining en een theorie-examen op de locatie van een erkende SIR-opleidingsinstantie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

SIR-richtlijnen en risiconiveaus;

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De risico’s van hogedruk reinigen;

De werking en technische eisen van hogedrukinstallaties;

Keuringen en inspecties;

Het controleren van installaties, documenten, werkzaamheden en werkplekken;

De persoonlijke beschermingsmiddelen;

Handelen in geval van calamiteiten;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden.

Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij of zij klaar voor het theorie-examen. Dit examen vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer het SIR-certificaat Toezichthouder Hogedruk (THD). Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Start nu direct
Home
Catalogus
Pricing
Contact
Login