SIR Safe sectoren

Toezichthouder Chemisch Technisch Reinigen (TCT)

Technische professionals leren in de online training Toezichthouder Chemisch Technisch reinigen hoe ze de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder vakbekwaam uitvoeren, volgens de industriële richtlijnen.

Wij leren uw technische professionals hoe zij de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder vakbekwaam uitvoeren, uiteraard volgens de industriële richtlijnen. Na het doorlopen van deze training is uw personeel (weer) volledig up-to-date op het gebied van chemisch technisch reinigen.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die de belangrijke taak hebben (of krijgen) toezicht te houden op de veilige voorbereiding en uitvoering van technisch chemisch reinigen.

Deelnemers zijn in hun functie (mede)verantwoordelijk voor toezichthoudende taken:

Het opstellen van werkvergunningen;

Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen);

Het opstellen van calamiteitenplannen;

Het opstellen van risicoinventarisaties en evaluaties (RIE);

Het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA);

Het opstellen van andere typen risico assessments (HAZOP).


Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig VCA-certificaat (VCA-basis of VCA-VOL).

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining en een theorie-examen op de locatie van een erkende SIR-opleidingsinstantie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

Het chemisch reinigingsproces;

Het belang van temperatuur en circulatiesnelheid binnen het reinigingsproces;

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De risico’s van chemisch reinigen;

Het doel en de functie van chemisch reinigen;

pH-waarden;

Vervuiling;

Keuringen en inspecties;

Het controleren van middelen en werkzaamheden;

De persoonlijke beschermingsmiddelen;

Handelen in geval van calamiteiten;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden.


Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij/zij klaar voor het theorie-examen. Deze vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer het SIR-certificaat Toezichthouder Chemisch Technisch Reinigen (TCT). Dit certificaat heeft een geldigheid van 4 jaar.

Start nu direct
Home
Catalogus
Pricing
Contact
Login