SIR Safe sectoren

Hoge Druk Spuiter Machinist (HDS-M)

Het niveau van uw technische professionals opkrikken? Uw personeel leert aan de hand van onze training ‘Hogedruk Operator Machinist (HDS-M)’ alles wat zij moeten weten om de belangrijke taken als toezichthouder vakbekwaam uit te voeren. Uiteraard volgens de industriële richtlijnen. Zo helpen wij uw professionals op niveau te brengen (en te houden).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die de belangrijke taak hebben (of krijgen) hogedruk reinigingswerkzaamheden uit te voeren. De HDS-M kent na het doorlopen van deze digitale training de voorgeschreven kennis op het gebied van middelen en methoden die te maken hebben met industriële hogedruk reinigingswerkzaamheden.

Deelnemers zijn in hun al functie bekend met het volgende:

Hogedruk reinigingswerkzaamheden met lichte industriële toepassingen;

Het veilig houden van de werkvloer;

Werken met SIR risiconiveaus;

Werkvergunningen.

Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig VCA-certificaat (VCA-basis of VCA-VOL).

In bezit van een geldig certificaat Hoge Druk Operator (HDS)

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining. Is een officieel SIR-certificaat HDS-M gewenst? Dan volgt er nog een praktijktraining en examen op een erkende SIR-praktijklocatie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

SIR-richtlijnen en risiconiveaus;

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De risico’s van hogedruk reinigen;

De werking en technische eisen van hogedrukinstallaties;

Het controleren van installaties, documenten, werkzaamheden en werkplekken;

De persoonlijke beschermingsmiddelen;

Handelen in geval van calamiteiten;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden.

Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij of zij klaar voor de praktijktraining en het SIR-examen. Deze vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer het SIR-certificaat Hogedruk Operator Machinist (HDS-M). Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Start nu direct
Home
Catalogus
Pricing
Contact
Login