SIR Safe sectoren

Adembescherming C (AB-C)

Het niveau van uw technische professionals opkrikken? Uw personeel leert aan de hand van onze training ‘Adembescherming C (AB-C)’ alles wat zij moeten weten om de belangrijke taken met adembescherming uit te voeren in de meest risicovolle situaties.

De training AB-C is namelijk bedoeld voor professionals die werkzaamheden met adembescherming verrichten onder omstandigheden waarbij de concentratie van de aanwezige stoffen zodanig hoog is dat er sprake is van een acuut gevaar voor het leven.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die zich ervaren gebruikers van onafhankelijke adembescherming kunnen noemen. Zij zijn reeds in staat om veilig te werken met adembescherming in situaties met minder acuut risico.

De drager van adembescherming kent na het doorlopen van deze digitale training de voorgeschreven kennis op het gebied van middelen en methoden die te maken hebben met het werken met adembescherming in situaties in risicocategorie SIR-C.

Dit zijn situaties waarbij bijvoorbeeld:

het zuurstofpercentage bij aanvang lager is dan 19 vol.-%;

sprake is van hoge concentraties gevaarlijke stoffen waardoor er een significant

acuut gezondheidsrisico is dat levensbedreigend is;

sprake is van werkzaamheden onder inerte omstandigheden;

instabiele zeer agressieve of reactieve stoffen aanwezig zijn;

sprake is van een situatie met onbekende gevaarlijke stoffen;

sprake is van schadelijk stoffen die door de huid kunnen worden opgenomen en die

ter bescherming daarvan een volledig afgesloten chemicaliën(gas-)pak vereisen.

Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig SIR AB-B, AB-BG of IS-081 certificaat en tenminste 120 uur aantoonbare werkervaring met het dragen van onafhankelijke adembescherming.

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining en een theorie-examen op de locatie van een erkende SIR-opleidingsinstantie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De samenstelling van ademlucht;

De principes van gaswisseling;

De verschillende vormen van adembescherming, zoals bijvoorbeeld afhankelijke en onafhankelijke;

Chemicaliën(gas-)pak

Contaminatie;

Keuringen en inspecties;

Stapsgewijs de juiste vorm van adembescherming kiezen;

Het controleren van adembeschermende middelen;

Handelen in geval van calamiteiten;

Werken onder inerte omstandigheden;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden.

Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij/zij klaar voor het theorie-examen. Deze vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Met dit bewijs kan de deelnemer starten met de praktijktraining en het SIR-examen voor de certificering tot Adembescherming (AB-C). Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer wordt geadviseerd om met een kortere frequentie het certificaat te verlengen.

Start nu direct
Home
Catalogus
Pricing
Contact
Login