SIR Safe sectoren

Adembescherming BG (AB-BG)

Het niveau van uw technische professionals opkrikken? Uw personeel leert aan de hand van onze training ‘Adembescherming BG (AB-BG)’ alles wat zij moeten weten om de belangrijke taken met adembescherming in situaties met risicocategorie SIR-B vakbekwaam uit te voeren. Uiteraard volgens de industriële richtlijnen.

De 'G' in AB-BG staat voor het werken met een chemicaliën(gas-)pak. Dit is een aanvulling op de reguliere online training SIR AB-B. Zo helpen wij uw professionals op niveau te brengen (en te houden).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die de belangrijke taak hebben (of krijgen) om werkzaamheden met adembescherming uit te voeren. De drager van adembescherming kent na het doorlopen van deze digitale training de voorgeschreven kennis op het gebied van middelen en methoden die te maken hebben met het werken met adembescherming in situaties in risicocategorie SIR-B(G).

Deelnemers zijn in hun al functie bekend met het volgende:

Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen;

Ademluchtlijnsystemen;

Werken in besloten ruimtes;

Werkvergunningen;

Werken met chemicaliën(gas-)pak.

Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig VCA-certificaat (VCA-basis of VCA-VOL).

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining en een theorie-examen op de locatie van een erkende SIR-opleidingsinstantie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De samenstelling van ademlucht;

De principes van gaswisseling;

De verschillende vormen van adembescherming, zoals bijvoorbeeld afhankelijke en onafhankelijke;

Chemicaliën(gas-)pak

Contaminatie;

Keuringen en inspecties;

Stapsgewijs de juiste vorm van adembescherming kiezen;

Het controleren van adembeschermende middelen;

Handelen in geval van calamiteiten;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden.

Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij/zij klaar voor het theorie-examen. Deze vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Met dit bewijs kan de deelnemer starten met de praktijktraining en het SIR-examen voor de certificering tot Adembescherming (AB-BG). Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Start nu direct
Home
Catalogus
Pricing
Contact
Login