Toezichthouder Adembescherming (TAB)

SIR Safe sectoren

Technische professionals leren in de online training Toezichthouder Adembescherming hoe ze de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder vakbekwaam uitvoeren, volgens de industriële richtlijnen.

Het niveau van uw technisch personeel opkrikken? Via onze online training ‘Toezichthouder Adembescherming’ leren wij ze de verschillende taken als toezichthouder vakbekwaam uit te voeren, uiteraard volgens de industriële richtlijnen. Zo helpen wij uw professionals op niveau te brengen (of te houden).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals binnen uw bedrijf die de belangrijke taak hebben (of krijgen) toezicht te houden op de veilige voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.

Deelnemers zijn in hun functie (mede)verantwoordelijk voor toezichthoudende taken:

Het opstellen van werkvergunningen;

Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen);

Het opstellen van calamiteitenplannen;

Het opstellen van risicoinventarisaties en evaluaties (RIE);

Het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA);

Het opstellen van andere typen risico assessments (HAZOP).


Ingangseisen
Deelnemers behoren minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

Minstens 18 jaar of ouder;

In bezit van een geldig VCA-certificaat (VCA-basis of VCA-VOL).

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit een online theorietraining en een theorie-examen op de locatie van een erkende SIR-opleidingsinstantie.

Deelnemers doorlopen stap voor stap het leerpad binnen onze online omgeving. Zij bepalen zelf waar en wanneer zij trainen, en kunnen op ieder moment de training stopzetten of voortzetten. Door middel van interactieve blokken, oefeningen en proefexamens dagen wij de deelnemers uit alle noodzakelijke onderwerpen de eigen te maken.

Deelnemers aan deze training kunnen de volgende onderwerpen verwachten:

De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

De samenstelling van ademlucht;

De principes van gaswisseling;

De verschillende vormen van adembescherming, zoals bijvoorbeeld afhankelijke en onafhankelijke;

Contaminatie;

Keuringen en inspecties;

Stapsgewijs de juiste vorm van adembescherming kiezen;

Het controleren van adembeschermende middelen;

Handelen in geval van calamiteiten;

Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden.

Afronding
Zodra de deelnemer is uitgetraind en het proefexamen met een 8 of hoger heeft behaald, is hij/zij klaar voor het theorie-examen. Deze vindt plaats op een erkende SIR-examenlocatie.

Na een succesvol theorie-examen ontvangt de deelnemer het SIR-certificaat Toezichthouder Adembescherming (TAB). Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Start vandaag nog met de SIR opleidingen van Deftiq!

Bekijk nu al onze SIR opleidingenKom in contact