July 24, 2020

ENCORE: Werken aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie op zee

Sinds 1 februari 2020 mogen we ons partner noemen in het ENCORE-project. ENCORE staat voor Energising Coasts with Offshore Renewable Energy. Met een internationaal consortium trachten we de ontwikkelingen op het gebied van Offshore Renewable Energy (ORE) te versnellen en naar een volwassen niveau te tillen. De zee biedt namelijk naast windenergie veel meer kansen om op een duurzame manier energie op te wekken, zoals floating solar en getijdenenergie.

Koploper in de Offshore Renewable Energy sector

Het ENCORE project is ontstaan om de innovatiekracht binnen de Offshore Renewable Energy sector te vergroten in het 2-zeeëngebied, met als doel wereldwijde industrieleider te worden in deze sector.

Beoogde resultaten van het ENCORE project

Binnen de tijdspanne van het project wordt er door het consortium primair gewerkt om vier potentiële ORE technologieën door te ontwikkelen naar een hoger Technology Readiness Level (TRL).

De tweede doelstelling van ENCORE omvat het ontwikkelen van een strategie om het vermarkten van toekomstige innovaties te versnellen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op:

  • het begeleiden van innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar investeringen. 
  • het verbeteren van certificering en standaarden binnen de ORE. 
  • het ontwikkelen van een educatief programma om nieuw talent te trainen en voor te bereiden op het werken in de sector.  
  • het betrekken van de gehele keten en stakeholders door middel van regionale campagnes.

Het ontwikkelen van een educatief programma

Gedurende het ENCORE-project is Deftiq verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het educatieve programma. In samenwerking met de partners en een breed-georiënteerd adviesorgaan ontwikkelen we een leerpad om eenieder die de sector wil betreden snel en slim voor te bereiden op de meest essentiële aspecten van de groeiende ORE sector.

Een uitdagende leerervaring

Deftiq ziet ENCORE als een mooie en passende uitdaging. We willen graag ondersteuning bieden om vakmensen te laten excelleren met behulp van doelgerichte online trainingen. Juist in innovatieve sectoren waar veel van mensen wordt gevraagd, ondersteunt het trainen van kennis en vaardigheden de vooruitgang van de gehele sector.

Financiering

ENCORE is gefinancierd door het Europese Interreg 2 Seas programma en mede gefinancierd door de European Regional Development Fund (ERFD) onder de overeenkomst No2S08-04 gedurende de periode van februari 2020 tot en met juni 2022. Ook het ministerie van Economische Zaken, de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zorgen voor financiële ondersteuning.

De partners in het ENCORE-project

Persberichten

Laatste Blogs

Kom in contact!En ervaar wat Deftiq kan betekenen voor jouw organisatie.

Volg Deftiq nu ook via social media.